Tips om eltryggleik


Suldal Elverk ønskjer at ditt elektriske anlegg er i god stand.  Det er du som eigar som er ansvarleg for at det elektriske anlegg er i orden.  Skal du utføre reparasjoner på det elektriske anlegget ditt må du ta kontakt med godkjent installatør.  Du kan sjølv passe på og sjå ette ditt elektriske anlegg.  Me har laga til litt tips, idear og brosjyrer med gode råd om elsikkerhet.

Elvett i landbruket

Har du Elvett?

DSB sine heimesider:  Elsikkerhet for privatpersoner