15 oktober 2015

I Suldal Elverk er vi snart ferdige med å bytte til nye AMS målarar. Vi får dessverre ikkje inn måleverdiar frå alle målarane enda, og tida fram til 2019 vil bli brukt til å forbedre kommunikasjonen til målerane som vi ikkje får kontakt med.

Kva kan den nye målaren tilby? Sjå linkane nedanfor for å få meir informasjon om den nye målaren og kva den kan vise deg av informasjon:   

 

HER finn du info om dei ulike avlesingane som målaren kan vise i displayet.

HER finn du ytterlegare informasjon om målarutskiftinga

I den siste tiden har media fokusert på montering av automatiske straummmålarar i Norge. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har testa dei nye målerane som blir installert og fann at strålinga var 1/1000 av gjeldane grenseverdi. Sjå artikkel om saka HER

Datatilsynet har tidlegare advart mot at dei nye målarane kan registrere informasjon som kan gi andre innblikk i privatlivet ditt.

Nettselskapa er underlagt tilsvarande reglar som bankene når det gjeld personvern og datasikkerhet. All informasjon sendast ved bruk av unike krypteringsnøklar. Ingen utanforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden sjølv gir fullmakt til det. Datatilsynet har dessutan sjølv bidratt til sikkerhetsveilederen for nye målere.

Strømselskapene bruker informasjonen kun til å gi kunden riktig faktura, og til drift og vedlikehold av strømnettet. Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet.

Informasjonen fra de nye målerne sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når. Strømselskapene har verken lov eller teknologi til å registrere forbruk på et slikt detaljnivå at det forteller hva strømmen brukes til.

Fordelene med de nye målerne kort fortalt:

  • Du slipper å lese av strømmåleren, samtidig som du får bedre oversikt over forbruket.
  • Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet og kan dermed rettes raskere.
  • Nye målere åpner for tilleggstjenester som gjør det enklere å styre strømforbruket.

En undersøkelse som TNS Gallup gjennomførte i 2016 viser at syv av ti er positive eller svært positive til nye, automatiske målere. Av dem som allerede har fått slik måler installert, er ni av ti positive. Dette tyder på at kundene ser langt flere fordeler enn ulemper med digitaliseringen.