Melding om installasjonsarbeid


Melding om installasjonsarbeid skal no sendast elektronisk. Dersom du ikkje har fått tildelt brukarnavn og passord kan du få dette ved å henvenda deg til Lars Koltveit på tlf: 52 79 26 14 eller på epost: lko@sev.no.

Elektroentreprenøren skal senda skjema til netteigaren i god tid før han startar eit installasjonsarbeid som medfører arbeid med stikkleidning, eller som medfører endring av kortslutnings- eller overbelastningsvern.

Skjemaet vert returnert frå netteigar innan 14 dagar med påføring av nettinformasjon som: stikkleidningens art, kortslutningsytelse, jordslutningsstraum, nett-type og spenning.

Elektroentreprenøren sender så skjemaet tilbake når anlegget skal knytast til. Skjemaet må vera netteigar i hende seinast 3 dagar før tilkopling. Det må og opplysast om tilkomst i bygget.

Logg inn her

Reglar for overbelastningsvern finn du i våre nettariffar her.