Leverandører


Det er i dag fri konkurranse på kjøp og sal av kraft. I vårt nettområde er det i dag ulike kraftleverandørar som leverer kraft.

I samsvar med forskrift for måling, avrekning og fakturering skal nettselskapet informere om kva kraftleverandørar som leverer kraft i vårt nettområde. Desse leverer kraft i vårt nettområde i dag.:

 • Alpiq
 • Energi Salg Norge
 • Fjordkraft 
 • Gudbransdal Energi
 • Hallingkraft
 • Haugaland Kraft
 • Ishavskraft
 • LOS AS
 • Lyse Handel AS
 • Norges Energi
 • SKS KraftSalg 
 • Suldal Elverk KF
 • Telinet energi
 • Tussa 24
 • Ustekveikja Energi


Koplar du deg til nettet vårt uten å bestille strøm frå ein strømleverandør får du strøm til leveringsplikt.

Suldal Elverk anbefaler deg å velje kraftleverandør snarast for å unngå ein dyr og unødvendig strømrekning!

For å bytte leverandør så kontaktar du ein av strømleverandørene i lista over. Dei treng navn, fødeselsdato, postadresse, anleggsadresse og målarstand. I tillegg kan du oppgi målepunkt ID som du finn på faktura eller ved å henvende deg til oss.