Kunden er sjølv ansvarleg for å melde frå om at byggjestraumskapet skal demonterast.

Bruk skjemaet under for å varsle oss om at byggjestraumskapet skal demonterast. Vi treng minimum ei vekes varsel.

Velj
Eg godtek at informasjonen i skjemaet blir sendt via Suldal Elverk si e-post løysing. *