Suldal Elverk monterer og leiger ut byggjestraumskap.

Nedanfor er bestillingsskjema for byggjestraum som må sendast inn seinast ei veke før oppkopling. Alle punkt merka med stjerne må fyllast ut.

 

 

Fornamn Etternamn
Adresse, GNR/BNR/FNR, Andre kjennteikn
Stadfesting
S3 Anleggsstraum. Sikringskasse for midlertidig forsyning. Nettleige: Fastbeløp kr. 340 pr. ab/mnd + 31 øre pr. kWh. eks.mva. Pris for tilkopling kr.2000 eks.mva. (Avgifta gjeld første gongs oppsetjing av sikringskasse. Ytterlegare oppsetjing av kasse vert utført som rekningsarbeid etter faktisk kostnad.) Pris for fråkopling kr.2000 eks.mva. Leige av byggestraumskap: kr 11,20/døgn eks. mva. Tinging og oppseiing må skje skriftleg og ei veke før tilkopling eller fråkopling kan påreknast utført.
Eg godtar å sende opplysningane i skjemaet via Suldal Elverk si e-post løysing *